ფრენების განრიგი

ფრენების საძიებელი მდე
ავიაკომპანიათარიღი განრიგი სავარაუდო რეალური ავიაკომპანია რეისის ნომერი მიმართულება შენიშვნა გასასვლელი
24.09.2018 10:15 AM 10:15 AM TURKISH AIRLINES 0 TK 391 IST-ATATURK COUNTER OPEN
24.09.2018 12:00 PM 12:00 PM ARKIA ISRAEL  AIRLINES 0 IZ 5390 TEL AVIV COUNTER OPEN
24.09.2018 12:30 PM 12:30 PM S7 AIRLINES 0 S7 984 MOSCOW-DME
24.09.2018 1:15 PM 1:15 PM YANAIR 0 YE 224 KHARKOV
24.09.2018 2:35 PM 2:35 PM URAL AIRLINES 0 U6 2644 MOSCOW-DME
24.09.2018 3:00 PM 3:00 PM ISRAIR AIRLINES 0 6H 884 TEL AVIV
24.09.2018 6:45 PM 6:45 PM EL-AL ISRAEL AIRLINES 0 LY 5388 TEL AVIV
24.09.2018 7:00 PM 7:00 PM SEVERSTAL AIRCOMPANY 0 D2 116 CHEREPOVETS
24.09.2018 8:05 PM 8:05 PM TURKISH AIRLINES 0 TK 393 IST-ATATURK
24.09.2018 9:55 PM 9:55 PM RED WINGS AIRLINES 0 WZ 552 MOSCOW-DME
24.09.2018 10:15 PM 10:15 PM YANAIR 0 YE 216 KIEV 02
25.09.2018 9:30 AM 9:30 AM GEORGIAN AIRWAYS 0 A9 701 TEL AVIV


უკანასკნელად განახლებული :24.09.2018 08:39

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.