ჩამოსვლა

ბარგის მიღების ზონა
ბარგის მიღების ზონა

აეროპორტის მოფრენის დარბაზში განთავსებულია ერთი საბარგო კარუსელი.

მოფრენის დარბაზი
მოფრენის დარბაზი

დარბაზში, როგორც მომფრენი მგზავრისთვის ასევე დამხვედრთათვის შექმნილია ყველა პირობა.