ბარგის მიღების ზონა

აეროპორტის მოფრენის დარბაზში განთავსებულია ერთი საბარგო კარუსელი.
ურიკით სარგებლობა უფასოა.