ჩამოსვლა

განრიგიდაანგარიშებულიავიაკომპანიამოფრენაფრენისშენიშვნაფრენის შენახვა
19:0019:00URAL AIRLINESEKATERINBURGU6 2637LANDED
20:3020:30QESHM AIRTEHRANQB 2275LANDED
21:3021:30SCAT AIR COMPANYNURSULTANDV 823---
23:3023:30POBEDA AIRLINESPERM, RUSSIADP 943---
03:5003:50BELAVIAMINSKB2 737---
08:2008:20GEORGIAN AIRWAYSTBILISIA9 505---
10:3010:30FLYNASRIYADHXY 331---
11:4011:40S7 AIRLINESMOSCOW-DMES7 983---
12:3012:30S7 AIRLINESNOVOSIBIRSKS7 5585---
13:5013:50URAL AIRLINESMOSCOW-DMEU6 2643---
15:3515:35SEVERSTAL AIRCOMPANYCHEREPOVETSD2 115---
18:3018:30POBEDA AIRLINESROSTOVDP 843---
19:2519:25TURKISH AIRLINESISTANBUL AIRPORTTK 392---

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.