ჩამოსვლა

განრიგიდაანგარიშებულიავიაკომპანიამოფრენაფრენისშენიშვნაფრენის შენახვა
15:5015:50GEORGIAN AIRWAYSTEL AVIVA9 702LANDED
19:3019:30TURKISH AIRLINESISTANBUL AIRPORTTK 392---
20:0020:00ISRAIR AIRLINESTEL AVIV6H 885---
21:0521:05ICAR AIRLINES ( 21/02/2005 de degisti.)TEL AVIVC3 200---
23:0523:05ISRAIR AIRLINESTEL AVIV6H 887---
03:5003:50BELAVIAMINSKB2 737---
09:2009:20TURKISH AIRLINESISTANBUL AIRPORTTK 390---
12:0012:00YANAIRKYIVYE 1215---
13:2513:25SmartwingsTEL AVIVQS 3158---
14:2014:20SKYUPKYIVPQ 421---

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.