გამგზავრება

განრიგიდაანგარიშებულიავიაკომპანიადანიშნულების აეროპორტიფრენისშენიშვნაფრენის შენახვა
04:4004:40BELAVIAMINSKB2 738COUNTER OPEN
08:5508:55GEORGIAN AIRWAYSYEREVANA9 2938---
10:0010:00AZERBAIJAN AIRLINESBAKUJ2 9228---
11:2011:20FLYNASRIYADHXY 332---
13:0016:00YANAIRKHARKIVYE 2243:0 HRS DELAYED
13:4013:40ASTRAEUSYEREVAN5W 1002---
15:2015:20SKYUPKYIVPQ 422---
18:0518:05GEORGIAN AIRWAYSTBILISIA9 508---
20:2020:20TURKISH AIRLINESISTANBUL AIRPORTTK 393---
21:0023:25YANAIRKYIVYE 12162:25 HRS DELAYED
01:1501:15Myway AirlinesKUWAITMJ 1216---

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.