გამგზავრება

განრიგიდაანგარიშებულიავიაკომპანიადანიშნულების აეროპორტიფრენისშენიშვნაფრენის შენახვა
09:4009:40GEORGIAN AIRWAYSTEL AVIVA9 701DEPARTED
11:0011:00AK-AIR GEORGIATBILISIRAE 002COUNTER OPEN
11:4511:45EL-AL ISRAEL AIRLINESTEL AVIVLY 5102COUNTER OPEN
15:0015:00ISRAIR AIRLINESTEL AVIV6H 884---
16:2516:25GEORGIAN AIRWAYSTBILISIA9 506---
20:2520:25TURKISH AIRLINESISTANBUL AIRPORTTK 393---
21:0021:00ISRAIR AIRLINESTEL AVIV6H 886---
22:0522:05ICAR AIRLINES ( 21/02/2005 de degisti.)TEL AVIVC3 201---
00:4500:45ISRAIR AIRLINESTEL AVIV6H 888---
04:4004:40BELAVIAMINSKB2 738---

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.