მოფრენის დარბაზი

დარბაზში, როგორც მომფრენი მგზავრისთვის ასევე დამხვედრთათვის შექმნილია ყველა პირობა. მოფრენის დარბაზში განთავსებულია კვების ობიექტი, სავალუტო ჯიხურები, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, მანქანის ქირავნობის სერვისი და ა.შ