მოფრენის დარბაზი

მოფრენის დარბაზი

დარბაზში, როგორც მომფრენი მგზავრისთვის, ასევე დამხვედრთათვის, შექმნილია ყველა პირობა. მოფრენის დარბაზში განთავსებულია კვების ობიექტი, სავალუტო ჯიხურები, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, ავტოგაქირავების სერვისი და ა.შ