დაკარგული და ნაპოვნი ნივთები

ბათუმის აეროპორტში, დაკარგული და ნაპოვნი ნივთების პუნქტი განთავსებულია ჩამოფრენის დარბაზში, სადაც ოპერატიულად და გულისხმიერად ხდება დაკარგულ, დაგვიანებულ ან დაზიანებულ ბარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე რეაგირება.

დაკარგული ბარგის ოფისი 24 საათის განმავლობაში მუშაობს.

ტელ: +995 (0422) 235102